Personeelsbeheer Havenarbeiders

De module Harbour Resource Management of Personeelsbeheer Havenarbeiders helpt met het beheren van de deeltijdse of voltijdse havenarbeiders en hun lonen. Met deze module kan u:

  • De gepresteerde uren en gewichten registreren;
  • Teams van dokwerkers managen en samenstellen door het registreren van hun prestaties, apart of voor het gehele team.
  • De premies of bijbetalingen in additie van het basisloon beheren.

Download Factsheets

Gelieve onderstaand formulier te vervolledigen. (U krijgt de gekozen Factsheets toegestuurd)Kies de gewenste factsheets:Business Integration Layer and EDI communicationCustoms Warehouse ManagementFinance and Controlling ReportingHarbour Resource ManagementInventory ManagementOrder ManagementPartner PortalPricing and Procurement ManagementContent Pack for Power BILoading Info & Availability PowerAppCustoms Declaration Documents (Belgium)Belgian Declaration (Belgium)Real Time Warehouse Scanning

Partner Portaal

Het Logiqstar portaal is een track & trace web applicatie voor uw klanten en leveranciers dewelke toelaat belangrijke informatie te delen met verschillende partijen. Het is niet uitsluitend een online track & trace platform om quotes, verzendingen, operationele documenten en gerelateerde facturen op te volgen, documenten kunnen ook verhandeld worden door het te uploaden en downloaden met desbetreffende leverancier. Alle documenten en uitgewisselde informatie op het portaal worden gesynchroniseerd met de Logiqstar back-office oplossing.

Financiële Opvolging & Rapportering

Deze module laat toe om de financiële aspecten van de operationele orders in Logiqstar te analyseren, controleren en rapporteren. Op deze manier kan u uw business managen, gebaseerd op correcte en actuele informatie: budgetten, kost en opbrengst, (statistieken voor) rapportering (totale omzet, uitgestelde- en overlopende inkomsten, uitgestelde en overlopende kosten, totale kosten, winst & verlies, …).

Order- en dossierbeheer

De module Order-en dossierbeheer (OMS) is volledig geïntegreerd in de Logiqstar add-on voor Microsoft Dynamics NAV. Hierbij liggen operationele orders aan de basis van Logiqstar. Deze orders bestaan uit een reeks van logistieke taken die moeten worden uitgevoerd, bijvoorbeeld het organiseren van transport. De diensten die worden afgehandeld in dergelijk operationeel order zijn gekoppeld aan ordertaken dewelke de kost of opbrengst bepalen van desbetreffende activiteit. Met OMS kunnen logistieke orders op een flexibele manier beheerd worden waarbij u de workflow binnen het order zelf aanpast naargelang uw werkmethoden of die van u klant. Dit bespaart tijd en geld.

Voorraadbeheer

Deze module automatiseert het management van voorraad-gerelateerde processen zoals inkomende en uitgaande operaties, de goederenstroom en de berekening van de magazijnhuur. Met behulp van deze functionaliteit kunnen er voorraadoperaties geblokkeerd of vrijgegeven worden. Eveneens kunnen reservaties geüpdatet worden en analyses gemaakt worden met behulp van “Inventory Overview”. Alle processen die in deze module beheerd worden zijn gelinkt aan de andere Logiqstar modules zoals Order-en dossierbeheer (OMS).

Tariefbeheer

Deze module helpt het managen van aankoop- en verkoop tarieven op een gestructureerde manier. Door een volledige set van prijsmanagement tools kunnen kosten, prijzen en verschillende condities beheerd en toegewezen worden aan specifieke contacten (Tariefschema en Quote functionaliteit).

Business Integration Layer & EDI Communicatie

De Business Integration Layer & EDI module is een oplossing om Logiqstar open te stellen naar eender welke business partner. Klanten kunnen het gebruiken om elektronische orders te verzenden. Het kan eveneens gebruikt worden om te communiceren met specifieke terminals ter automatisering van processen, het verminderen van data entry, tijdsoptimalisatie, het reduceren van de foutmarge en kostenminimalisatie.

De Business Integration Layer & EDI module geeft de mogelijkheid om een geïntegreerd framework te gebruiken voor het verzenden en ontvangen van bestanden in verschillende formats, dit zowel in als vanuit Logiqstar. Het heeft de mogelijkheid om fouten op te sporen en op te lossen en om geïmporteerde en geëxporteerde bestanden te openen. Dit alles vanuit de applicatie zelf. Met dit framework kan u zelf interfaces maken voor Logiqstar, hierbij zijn er 2 pre-gedefinieerde XML pakketten.

Douane-Entrepot Management

Deze module helpt de goederenbeweging tussen verschillende types douane-entrepots te managen. Eveneens worden er douanevoorraadfiches gecreëerd zodat de douanevoorraad opgevolgd kan worden.

Douaneaangifte Documenten

Deze module omvat een zeer flexibele en configureerbare applicatie voor een van de belangrijkste aspecten van de logistieke sector: douanebeheer. Het is volledig geïntegreerd in de Logiqstar add-on voor Microsoft Dynamics NAV en helpt met:

  • Het besparen van tijd bij het ingeven van data en gerelateerde fouten;
  • Het reduceren van fouten en boetes;
  • Het verzenden en ontvangen van informatie van de lokale douane autoriteiten.

Logistar Belgische Lokalisatie

Sommige functionaliteiten binnen Logiqstar zijn specifiek gericht op de Belgische markt. Door gebruik te maken van Logiqstars directe douanecommunicatie met de Belgische douaneautoriteiten betaalt u geen transactiekosten gezien uzelf de communicatiepartner bent!

Logiqstar Content Pack Voor Power BI

Krijg gemakkelijk analytisch inzicht in uw Logiqstar data dankzij Power BI en het Logiqstar Content Pack. Power BI verzamelt data en bouwt hieromtrent pre-gedefinieerde dashboard en rapporten. Dit laat u toe de operationele status van uw bedrijf te controleren en te reageren daar waar nodig.

Logiqstar Loading Info & Availability PowerApp

Logiqstar “Loading Info & Availability” is een samengestelde PowerApp, op maat gemaakt voor Logiqstar. Deze PowerApp geeft u de mogelijkheid om informatie via een smartphone of webbrowser te raadplegen, ook als u op de baan bent.

Real Time Warehouse Scanning

It’s more than an Inventory Management System. It offers you the possibility to manage the inventory of the goods, including various operations. It is design to optimise the entire process within warehouses, and can be integrated with real time barcode scanning software and hardware. Warehouse Management Scanning improves the flow of goods, optimizes the available warehouse space, increases the efficiency of warehouse staff and improves the overall quality of service.