U beschikt over een omvangrijke infrastructuur om aan de noden van uw klanten een oplossing te bieden.

Als havenbedrijf biedt u een diversiteit aan diensten aan. Logiqstar ondersteunt u hier in, van A tot Z.

haven bedrijven zijn zeer gespecialiseerd in hun activiteiten en zoeken samen met hun klanten naar de meest efficiënte oplossingen om hun goederen te behandelen. Hier gaan soms grote investeringen mee gepaard die enkel door een lange termijn visie hun rendabiliteit geven.

U biedt een waaier van diensten aan: stevedoring, natiewerk, expeditie, douanedeclaratie, logistiek, transport, … Logiqstar is een ERP oplossing specifiek ontwikkeld om al deze bedrijfsprocessen waarmee u dagelijks te maken krijgt, te ondersteunen.


Single data entry: eenmaal ingegeven, is alle informatie beschikbaar voor alle bedrijfsprocessen vanuit een centrale database


Volg continu de performantie van uw organisatie op en beheer orders via ons uniek workflow management systeem


Orders kunnen verwerken via uw organisatie (vb. verdeling van taken over verschillende departementen en bedrijven)


Offertes, orders, inkoop- en verkoopfacturatie, boekhouding, financieel, analyse, volledig transparant ondersteund in één systeem


Voorraadbeheer volledig geïntegreerd met het orderbeheer alsook beheer van alle tariefafspraken


Kostenopvolging: verbruik van resources (zowel arbeiders als materiaal ) per taak vanuit de planning, met volledige integratie van CEPA lonen

Gebruiksgemak & Efficiëntie

Door het Microsoft Dynamics platform te gebruiken ondersteunt Logiqstar uw diversiteit aan diensten

  • Volledige integratie met Microsoft Office
  • Microsoft Dynamics CRM en NAV (vroegere Navision) als basis voor:
  • Commercieel beheer (CRM, tarieven, offertes, prijslijsten, statistieken)
  • Administratief beheer (orders, facturatie, boekhouding, financieel)
  • Analyse (Business Intelligence)

Via ons workflow gestuurd ordermanagement worden maatwerkaanpassingen tot een absoluut minimum beperkt:

  • Templates voor steeds wederkerende orders
  • Documentproductie aan de hand van variabele templates
  • Flexibiliteit voor ad hoc situaties
  • Transparantie van informatie doorheen het hele proces

Bovendien geniet u van optimale communicatie


Email door integratie met Outlook


EDI (XML, EDIFACT, …), (E-BLE, E-AWB, …)


Laden van Excel bestanden van zakenpartners


Customer Portal

Molenbergnatie verlegt grenzen met Logiqstar Douane-module

Molenbergnatie verlegt grenzen met Logiqstar Douane-module

Complexe import- en exportprocessen vereenvoudigen, enkel mogelijk met de juiste tools.

Molenbergnatie in zee met Logiqstar

Molenbergnatie in zee met Logiqstar

Molenbergnatie kiest voluit voor standaardoplossing Logiqstar