Het is dagelijks een uitdaging om de service die u aan uw klanten biedt op een onderscheidend niveau te houden. Met Logiqstar kunt u

Eenvoudige tot de meeste complexe orders verwerken en steeds in één oogopslag de status van elke taak in het proces monitoren

Onmiddellijk antwoorden op prijsaanvragen met de beste tarief-kwaliteit verhouding? Of proactief uw aanbod aan uw klanten communiceren, rekening houdende met de steeds wijzigende prijzen van het aanbod? Het kan.

Uw foutenmarge beperken tot een absoluut minimum. Snel en accuraat communiceren met klanten, autoriteiten, leveranciers (transporteurs, rederijen, douane, …) via documenten, EDI in al zijn varianten en track & trace? Ja, ook dat kan! Ons ERP-systeem is specifiek ontworpen naar uw noden!


Single data entry en transparantie zodat informatie, eenmaal ingegeven, beschikbaar is in alle processen


Continu de performantie van uw organisatie kunnen opvolgen


Orders kunnen verwerken via uw organisatie (vb. verdeling van taken over verschillende departementen)


Offertes, orders, in-en verkoopfacturatie, boekhouding, financieel, analyse, volledig transparant ondersteund in één systeem


Opvolging van de kosten vanaf het ontstaan (quotering, boeking) van de aankoopfactuur


Verkoopfacturen eenvoudig en correct produceren

De unieke architectuur van Logiqstar staat garant voor

Gebruiksgemak & Efficiëntie

Gebruik makende van Microsoft Dynamics CRM en NAV (vroegere navision) voldoet Logiqstar aan uw meest hoge eisen. Onze verschillende modules bieden ondersteuning aan uw diversiteit van activiteiten:

 • FCL, LCL, FTL, LTL, …
 • Alle transport modi (zee, weg, lucht, lichter, spoor, …)
 • Multirouting orders
 • Groupage
 • Container – conventionele zendingen
 • Import, export, transshipment, handling, …
 • Douane (import, export, accijnzen, entrepot beheer)
 • Opvolging van de voorraad van uw klanten

Een nauwe integratie met Microsoft Office, een vertrouwde interface en connectiviteit alom. Gegarandeerde formule voor succes!

 • Commercieel beheer (CRM, tarieven, offertes, prijslijsten, statistieken)
 • Administratief beheer (orders, facturatie, boekhouding, financieel)
 • Analyse (Business Intelligence)
 • Via ons workflow gestuurd ordermanagement worden maatwerkaanpassingen tot een absoluut minimum beperkt
 • Templates voor steeds wederkerende orders
 • Documentproductie aan de hand van variabele templates
 • Flexibiliteit voor ad hoc situaties
 • Transparantie van informatie doorheen het hele proces

Bovendien geniet u van optimale communicatie


Email door integratie met Outlook


EDI (XML, EDIFACT, …), (E-BLE, E-AWB, …)


Laden van Excel bestanden van zakenpartners


Customer Portal

Molenbergnatie verlegt grenzen met Logiqstar Douane-module

Molenbergnatie verlegt grenzen met Logiqstar Douane-module

Complexe import- en exportprocessen vereenvoudigen, enkel mogelijk met de juiste tools.

Opnieuw kiezen 3 Antwerpse logistieke dienstverleners voor Logiqstar

Opnieuw kiezen 3 Antwerpse logistieke dienstverleners voor Logiqstar

Een belangrijke stap naar digitaal, efficiënt en paperless werken.

Molenbergnatie in zee met Logiqstar

Molenbergnatie in zee met Logiqstar

Molenbergnatie kiest voluit voor standaardoplossing Logiqstar

Nova-Natie: haven logistiek mbhv Logiqstar

Nova-Natie: haven logistiek mbhv Logiqstar

Nova Natie powered by Logiqstar