Leider ist der Eintrag nur auf Niederländisch und Amerikanisches Englisch verfügbar. Der Inhalt wird in der Standard-Sprache dieser Website angezeigt. Sie können einen Link anklicken, um zu einer anderen verfügbaren Sprache zu wechseln.

Foutmeldingen Douane PLDA

 1. D Tarbel 014 Produced Documents Missing
 2. Het eerste karakter van de aanvullende nationale code Taric mag niet 2,3, 4, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O of P zijn
 3. Taric-code bestaat niet 3919103110
 4. Afschrijving elektronische vrachtlijst
 5. Het bijgevoegd document Y040 moet verplicht in vak 44 aangegeven worden
 6. WO 002: customs event is niet gekend
 7. D Goods not Arrived: De goederen werden nog niet aangeboden, vandaar kan de aangifte niet aanvaard worden
 8. WO 006: onbekende goederenlijn
 9. D Reuse of LRN not Authorized: De LRN moet uniek zijn, tenzij voor een onvolledige/vereenvoudigde aangifte en zijn aanvullende aangifte en voor CIV gegevens en de overeenkomstige globalisatieaangifte
 10. ITEM_0024: Nettogewicht mag niet groter zijn dan brutogewicht
 11. BTW nr geadresseerde – DECL_EO_0047 (identifcationCodeType) is niet correct
 12. Invalid Goods location code
 13. Missing
 14. Package type is mandatory
 15. Vak 36 eerste positie is vereist of tweede en derde positie is vereist
 16. Invalid additional information type code
 17. VAK 17 a is verplicht
 18. Bij een aangifte IM7, moet er een additionele informatie zijn van type PLDA-DTO-1 of PLDA-DTO-2
 19. Vak 8 mag niet ingevuld worden
 20. Ongeldige combinatie van regeling, aanvullende code, nationale aanvullende codes, betaalwijze, betaalwijze BTW en borg
 21. Het veld ‘artikel’ is vereist
 22. Vrijstellingcode voor accijnzen: 0600
 23. Invullen tariefcontingent
 24. Het document C601 (vergunning actieve veredeling) ontbreekt in vak 44
 25. Het document 3046, 3047, 3050, 3051 of 3053 (nationale code vergunning actieve veredeling) ontbreekt in vak 44
 26. Invalid payment method code
 27. De geadresseerde heeft geen toestemming tot verlegging van betaling BTW
 28. Supplementary_unit_missing: Code statistische eenheid is niet correct. NAR is vereist
 29. Vak 37 (1e 2 posities) gelijk aan 71 en de aanvullende code 7A1 of 7A3 werd niet vermeld
 30. Entrepot wijzigingen vanaf 1 mei 2016
 31. Invalid Produced document type : 3046
 32. Invalid Produced document type : 3047
 33. Invalid Produced document: 3036
 34. Lenght must be higher than 14
 35. Codes D and E are rejected when procedureComm1 = 71 or 78. 13

1. Cannot open a company in Logiqstar.

Symptom

When I try to open a company in Logiqstar by running the Microsoft Dynamics NAV Windows client, the following error message appears

Cause

The user that is trying to log on is not assigned to any department.

Solution

Ensure that the user that is trying to log on is assigned to a financial company and department in the Department Users window.

2 When picking goods from stock, not all inventory properties are available as filters in the picking list.

Symptom

When I pick goods from an IMS task, the Picking List window opens where, on the Filters FastTab, I should be able to use inventory properties as filters. However, some of the inventory properties are not available there.

Cause

To be able to use a general or supplementary inventory property as a filter in the Picking List window, such a property must have the Picking Filter check box selected.

Solution

Open the Inventory Property Setup window, select the required combination of commodity group and inventory type, and for inventory properties that you want to use as filters in the Picking List window, select the Picking Filter check box.

3 The order management search functionality cannot find records by container number, even though they are available in the database

Symptom

When I try to search the Order Management System application area to find operational orders by container number, the search results do not show any found operational orders.

Cause

Order management Search Setup is incorrect or incomplete.

Solution

In the Order Mgt. Search Setup window, ensure that the appropriate tables which are used for searching values in OMS are added to the order management search setup and that in those tables the required fields are set up for search. For this case, ensure that the following tables are added:

 • Table 2067192 (Oper. Order Task Container)
 • Table 2067193 (Oper. Order Task Goods)

For each of these tables, choose Search Fields on the Home tab in the Order Mgt. Search Setup window, and ensure that the Container No. field is added as a search field.

4 The required contact is not available in the list when trying to specify the customer in the Order Registration task

Symptom

When I try to specify the customer in the Code field on the Customer FastTab within the Contacts FastTab in the Order Registration task, the required operational address is not available in the list to choose from.

Cause

Business relations are not set up properly.

Whenever you register information about contacts on an operational task on the Contacts FastTab, the operational addresses that will be available for selection when you choose the Code field will only be operational addresses that are linked to the business relations code which is currently set up for that contact entity in the Business Relationship Setup window.

For example, for the contact entity Customer on the Order Registration task, when you choose the Code field, you will see the list of operational addresses that on their operational address card are linked to the business relations code which is currently specified in the Customer field on the Business Relations Setup window.

Solution

To ensure that the required operational address is visible in the list when you want to specify a customer in the Order Registration task, ensure that the corresponding business relations are set up properly. You can check the following:

 • Open the Business Relations Setup window, and ensure the Customer field is filled in.
 • Open the card of the required operational address, and in the Operational Address Card window, on the Navigate tab, choose Business Relations. In the Address Bus. Relations window that is open, ensure that there is a line with the required contact and for that contact, the Business Relation Code is filled in with value which is set up for customer in the Business Relations Setup window.

5 After posting a Transformation Confirmation task, the expected inventory ledger entries are not created.

Symptom

After a Transformation Confirmation task has been posted without errors, inventory ledger entries are not created.

Cause

If the changes that you make on goods lines in the Transformation Confirmation task between the pick and put lines are made in fields that are not set up as inventory properties, inventory ledger entries will not be created after posting the task.

Solution

To have inventory ledger entries created after posting a Transformation Confirmation task, ensure that the changes between the pick and put lines are made in the field(s) set up as inventory properties in the Inventory Property Setup.

6 Cannot attach an external document to an operational task using Drag ‘n’ Drop

Symptom

I cannot attach a document file to an operational task using the Drag ’n‘ Drop functionality because there is an error message in the Link Documents FactBox.

Cause

The Drag and Drop add-in for Logiqstar is not installed or not configured properly.

Solution

To be able to use the Drag and Drop functionality to attach files to operational tasks, ensure that the Drag and Drop is installed and configured: run the Logiqstar DragAndDrop for Microsoft Dynamics NAV 2016.msi file from the Logiqstar installation package to install the Drag and Drop add-in.

After you install the Drag and Drop add-in, open the Microsoft Dynamics NAV Windows client, and, in the Control Add-ins window, check that the Drag and Drop control add-in entry has been created.

7 The list of operational orders is empty or does not show the required orders

Symptom

When I open the Operational Orders window, the list is empty or the required operational orders are not displayed.

Cause

When operational orders are created, they are created for a specific department. If a user is assigned to a department which is different from the department an operational order was created for, such a user will not be able to see this operational order.

note: If the user has the permissions of a SUPER user, he will be able to see all operational order regardless of the department they were created for.

Solution

Ensure that the user is assigned to the same department to which the operational order that he is trying to access is linked to.

8 Cannot run an operational task in an operational order due dependency on the status of another operational task.

Symptom

When I try to run an operational task, an error message appears that another operational task must have a certain status.

Cause

In Logiqstar, you can set up run dependencies for operational tasks. These run dependencies allow you to set up an operational task in such a way that the user will be able to run it only after another task has reached a certain status.

Solution

For the operational task that you cannot run, check whether it has run dependencies. In the Operational Order Tasks window, choose Run Dependencies. If there is a run dependency, ensure that the related task has reached the specified status before you run the current operational task.

  

Foutmeldingen douane PLDA

Het doel van deze FAQ is om onze klanten te helpen bij het oplossen van foutmeldingen die werden ontvangen door het douanesysteem. In dit document proberen we de foutmeldingen zoveel mogelijk toe te lichten maar uiteraard zijn wij steeds ter beschikking om u verder te helpen met verdere vragen en/of opmerkingen.

D_TARBEL_014_PRODUCED_DOCUMENTS_MISSING

Deze foutmelding wil u erop wijzen dat er ‘bijgevoegde documenten/certificaten (vak 44) ontbreken. Soms verwijst de douane welke bijgevoegd document ontbreekt en op welke artikellijn u deze dient toe te voegen/wijzigen.
U vindt dit veld op artikelniveau en dient een referentie van het document toe te voegen in de eerste kolom ‘document referenties’, document datum, en het document type. Bij het ‘type document’ kan u een keuzemenu openen door op het pijltje te klikken.
Document kantoor wordt zelden gebruikt.

Screenshot bv LQS:

image16

Welke codes u dient toe te voegen kan u ook terug vinden op Tarweb.

 

Het eerste karakter van de aanvullende nationale code Taric mag niet 2,3, 4, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O of P zijn.

De code die u heeft meegegeven als aanvullende nationale TARIC code, vak 33, is incorrect. Meestal wil dit betekenen dat u zich vergist heeft van vak en dit als additionale nationale code dient in te vullen.

 

Taric-code bestaat niet 3919103110

image14

De Taric code die u heeft ingevoerd bestaat niet of bestaat niet meer. Gelieve op Tarweb uit de zoeken welke goederencode van toepassing is. In de foutmelding bij ‘error location detail’ staat er beschreven op welke tarieflijn deze goederencode werd gebruikt.

 

Afschrijving elektronische vrachtlijst

 • Document type: 126E (in geval van elektronische vrachtlijst)
 • Voorafgaande verwijzing:

Havencode (1 karakter)

1 = voor elektronische vrachtlijst ingediend in Antwerpen
2 = voor elektronische vrachtlijst ingediend in Zeebrugge
3 = voor elektronische vrachtlijst ingedient in Gent

Gevolgd door 14 karakters van de vrachtlijstnummer dus 6 karakters van verblijfsnummer en 8 karakters van de Lloydsnummers, meestal beginnende met L gevolgd door * (delimeter) gevolgd door het aan te zuiveren artikelnummer van 4 cijfers.

 • Aanvullende info:

Agentcode van maximum 6 karakters gevolgd door * en vervolgens het aan te zuiveren itemnummer van 4 cijfers binnen het artikelnr, gevolgd door * en eerste 14 karakters van de Bill of Loading nummer.

Hieronder een voorbeeld.

image15

 

‘Het bijgevoegd document Y040 moet verplicht in vak 44 aangegeven worden’.

De code Y040 moet bij de bijgevoegde documenten worden vermeld. Als document referentie moet dit hetzelfde nummer bevatten als vak 8 – geadresseerde maar zonder de identificatiecode 000, 998, 005, …

Er moet altijd een document referentie, document datum en document type worden ingevuld.

Let op bij toepassing van fiscale vertegenwoordiging moeten zowel code Y040 als Y041 worden meegegeven. Zie onderstaand voorbeeld.

image16

 

WO_002: customs event is niet gekend

De customs event is niet gekend: afschrijvingsfout. Eerst kan u best de voorafgaande regeling nakijken want deze zou immers niet gekend zijn in PLDA. Dit kan verschil zijn op artikelen, MRN nr verkeerd, …

D_GOODS_NOT_ARRIVED: De goederen werden nog niet aangeboden, vandaar kan de aangifte niet aanvaard worden.

De goederen werden nog niet aangeboden, zodra de goederen werden aangeboden dient u de aangifte opnieuw te versturen en kan deze aangifte worden aanvaard.

 

WO_006: onbekende goederenlijn

Dit wil betekenen dat uw afschrijving, vak 40 op tarieflijnen, niet gekend is. Best gans dit vak nakijken en indien deze correct zijn dient men contact op te nemen met de PLDA helpdesk en kan er als alternatief door hun worden voorgesteld om manuele codes te gebruiken.

 

D_REUSE_OF_LRN_NOT_AUTHORIZED: De LRN moet uniek zijn, tenzij voor een onvolledige/vereenvoudigde aangifte en zijn aanvullende aangifte en voor CIV gegevens en de overeenkomstige globalisatieaangifte

Dit wil betekenen dat de aangifte reeds werd ontvangen door de douane of deze door communicatieproblemen niet kon worden verwerkt.

Als PLDA helpdesk u heeft bevestigd dat deze niet werd ontvangen, dient u deze aangifte in te sturen met een nieuwe LRN en kan deze alsnog worden vrijgegeven.

 

ITEM_0024: Nettogewicht mag niet groter zijn dan brutogewicht

Het opgegeven netto gewicht is groter dan het bruto gewicht. Gelieve de gewichten op de tarieflijnen aan te passen.

image17

BTW nr geadresseerde – DECL_EO_0047 (identifcationCodeType) is niet correct –

Een Belgische BTW nummer moet als volgt worden opgegeven: BE + 000 en het eerste cijfer van het KBO nummer (= BTW nummer voorafgegaan door een 0) dus bijvoorbeeld BE0000404785354.

Een buitenlandse BTW nummer moet als volgt worden opgegeven: landencode + 998 en dan BTW nr. Bijvoorbeeld NL998801923608B01

 

Invalid Goods location code

De code in vak 30 plaats van de goederen op hoofding is incorrect volgens douane, gelieve deze aan te passen. Deze lijst wordt regelmatig vernieuwd en kan worden verkregen via Kirby aangezien zij deze krijgt vanuit de CRSNP.

image18

 

Missing

V555     Doc.nr. (voorafgaand document referentie)        40         Line      Item number 1  IS         missing C503.D1004

Deze foutmelding wordt ontvangen als de voorafgaande regeling, vak 40 niet werd ingevuld en dit veld is verplicht.
Op ‘tarieflijnen > Voorafgaande documenten, vermeld u de toepasselijke afschrijving.

image19

Package type is mandatory

Deze foutmelding verwijst naar het verpakkingstype dat in vak 31 ontbreekt.

Vak 36 eerste positie is vereist of tweede en derde positie is vereist

Deze foutmelding verwijst naar het 1ste, 2de of 3de deel van vak 36 – preferentie. Dit veld is vermeld op de tarieflijnen.

image20

Invalid additional information type code

Deze foutmelding verwijst naar het veld 44: bijzondere vermeldingen. De code die hier werd ingevuld is incorrect of kan niet worden meegegeven voor deze type van regeling.

VAK 17 a is verplicht

Vak 17 a land van bestemming is verplicht.

Dit vak staat op header niveau.

Let op bij een aangifte type EX A D mag dit vak niet worden ingevuld.

image21

Bij een aangifte IM7, moet er een additionele informatie zijn van type PLDA-DTO-1 of PLDA-DTO-2

De bijzondere vermelding ‘44-PLDA-DTO-1 of 44-PLDA-DTO-2’ moet worden meegegeven in vak 44 bijzondere vermeldingen op tarieflijn bij een opslagdocument in entrepot B.

image22

 

Vak 8 mag niet ingevuld worden

Vak 8 Geadresseerde mag bij een T2L of T2LF aangifte niet worden ingevuld.

 

Ongeldige combinatie van regeling, aanvullende code, nationale aanvullende codes, betaalwijze, betaalwijze BTW en borg.

Beste manier om om te gaan met deze foutmelding is om de 6 vermelde vakken na te kijken om deze foutmelding op te lossen.

U kan hiervoor gerust contact opnemen met Nav support of PLDA helpdesk.

Het veld ‘artikel’ is vereist

Het veld ‘artikel’ ontbreekt in de voorafgaande regeling – vak 40.

Als categorie, X, type IM werd ingevuld dient men verwijzing te maken naar het artikelnummer waarvan men wenst af te schrijven.

 

Vrijstellingcode voor accijnzen: 0600

Voor vrijstelling van accijnzen dient men de nationale code 0600 in te sturen.

Deze code dient te worden ingevuld in vak 33 en kan in LQS worden gevonden op de tarieflijnen in volgend vak.

image23

Invullen tariefcontingent

Als u gebruik wil maken van een tariefcontingent zijn er 2 velden waarmee u rekening dient te houden, nl preferentie en contingent.

Preferentie is belangrijk om aanspraak te maken op het tariefcontingent.

In vak ‘contingent’ dient u het ordernummer van het tariefcontingent te vermelden.

image24 image25

Het document C601 (vergunning actieve veredeling) ontbreekt in vak 44

U dient de code C601 aan te vullen in de bijgevoegde documenten op tarieflijn.

image26

Het document 3046, 3047, 3050, 3051 of 3053 (nationale code vergunning actieve veredeling) ontbreekt in vak 44

Afhankelijk over welke vergunning actieve veredeling u beschikt dient u éen van de bovenvermelde codes te vermelden in vak 44 bijgevoegde documenten.

Invalid payment method code

Dit wil zeggen dat u een verkeerde wijze van betaling heeft gekozen. Het veld wijze van betaling kan u terugvinden op het tab ‘betalingsgegevens’.

Als u bijvoorbeeld bij een douanedocument IM A H 51 als wijze van betaling BTW de code E, uitstel van betaling invult krijgt u deze foutmelding, U dient dan de code ‘L’, tijdelijke vrijstelling BTW in te sturen.

Let op, bij het ontvangen van het releasebericht van douane wordt de wijze van betaling E ontvangen en zal het douanedocument terug de code E bevatten.

image27

Dit veld wordt ingestuurd via segment. FTX+PMT++L+. Douane is hiervan op de hoogte, zie onderstaand bericht:

*quote* 

De juiste code is L, maar wij sturen E terug dit is normaal, ik heb dit vergeleken met andere aangiften,

MVG, PLDA Helpdesk
Telefonisch bereikbaar op 0257/93 333

De geadresseerde heeft geen toestemming tot verlegging van betaling BTW.

Als de code G, verlegging BTW, wordt ingestuurd en de geadresseerde heeft geen toestemming tot verlegging van de betaling van de BTW krijgt u deze foutmelding.

U dient dan code A, betaling BTW, in te sturen.
Het betreffende veld kan men vinden op het tab ‘betalingsgegevens’ > wijze betaling BTW.

Supplementary_unit_missing: Code statistische eenheid is niet correct. NAR is vereist.

De aanvullende eenheid ‘NAR’ ontbreekt in vak 41. In de foutmelding staat ook een verwijzing op welke tarieflijn deze code ontbreekt.

image28

 

Vak 37 (1e 2 posities) gelijk aan 71 en de aanvullende code 7A1 of 7A3 werd niet vermeld

Voor 1 mei 2016, voor de eerste UCC wijzigingen moest er in een opslagaangifte IM A J 71, de code 7A1 worden vermeld, momenteel is de code 7A1 geschrapt en kan deze niet worden gebruikt.

image29

 

Entrepot wijzigingen vanaf 1 mei 2016

Entrepot types in vak 49 zijn gewijzigd sinds 1 mei 2016. Hierbij een overzicht.

image30

In de LQS douanemodule zal dit dus als volgt moeten worden opgegeven:

image31

 

Invalid Produced document type : 3046

Code 3046 is geschrapt sinds 1 mei 2016. Deze code dient te worden verwijderen uit de bijgevoegde documenten.

 

Invalid Produced document type : 3047

Code 3047 is geschrapt sinds 1 mei 2016. Deze code dient te worden verwijderen uit de bijgevoegde documenten.

 

Invalid Produced document: 3036

Vanaf 1 mei 2016 zijn er verschillende bijgevoegde documenten gewijzigd, 3036 mag bijvoorbeeld niet meer worden gebruikt maar er zal voortaan code ‘C517’ in de plaats te worden aangegeven.
Zie hieronder tabel van enkele gewijzigde codes.

image32

 

Lenght must be higher than 14

Deze foutmelding wijst er op dat het document nr bij voorafgaande documenten niet volledig is.

image33

De afschrijving van een vrachtlijst dient er als volgt uit te zien bij een PLDA aangifte.

image34

Codes D and E are rejected when procedureComm1 = 71 or 78

image35

Vanaf 1 mei 2016 wordt het entrepot type E niet meer aanvaard en zal dit moeten worden meegegeven als de code U.

Zie bovenstaand punt wijzigingen entrepot.

Customs errors NCTS

CC015A[1]/GOOITEGDS[1]

Informatie goederenlijn 1 niet volledig, gelieve deze aan te vullen.

GUA(1)REF(1).Access code

Incorrecte pincode gebruikt.
Deze pincode is niet gekoppeld aan de gebruikte GRN (Guarantee Reference Number) of aan de juiste naam van de verantwoordelijke gekoppeld aan de gebruikte GRN.

GDS(1).NR2

Deze foutmelding wordt bijvoorbeeld ontvangen als er containers werden ingevuld maar de container indicator niet werd aangevinkt, of andersom.

Containernummers worden vermeld op de tarieflijnen in vak 31 maar ook de container indicator op hoofding moet worden meegestuurd.

De container indicator wordt automatisch op 1 gezet als er containernummers werden vermeld in de transporttaak. Als er geen containers werden meegegeven op de transporttaak zal deze indicator op 0 staan. Mochten de containernummers zijn vergeten in de transporttaak, dient dit manueel te worden aangepast in het douanedocument.

Container indicator op hoofding:

image36

Containernummers op tarieflijnen:

image37

Exception: execute of service GUA_INTEG_CHECK failed

Deze foutmelding wil betekenen dat de GRN nummer niet kon worden gechecked bij het NCTS systeem van de douane. Meestal helpt het om de aangifte opnieuw in te sturen.

GDS(1)AR2(1).Previous document type

Deze foutmelding verwijst naar vak 40 voorafgaand document, welke u kan vinden op de tarieflijnen. Als men deze foutmelding krijgt gaat het over het ‘document type’.

Onderstaand voorbeeld is correcte wijze van een afschrijving van een elektronische vrachtlijst.

faq0001

GDS(1)AR2(1).Previous document reference

De voorafgaande verwijzing, vak 40, bevat geen of incorrecte informatie. Het voorafgaand document, afschrijving, kan men terug vinden op de tarieflijnen.

Technical invalidation

Een ‘technical validation error’ is een foutmelding van douane waar de foutmelding wil duidelijk maken dat er een veld niet aanwezig is in de aangifte. Het spijtige van deze foutmelding is dat hier niet wordt verwezen waar de fout zich kan bevinden.

Een van de redenen kan zijn dat bv bij het voorafgaand document, de voorafgaande verwijzing ontbreekt.

image39