Geschreven door Michiel Leen, voor Flows.be.
Met goedkeuring van Flows.be mogen we u dit artikel bezorgen.

Antwerpen heeft de ambitie om een voorloper te worden in het ‘internet of things’. De haven vormt daarin een speerpunt. Nieuwe technologie moet ervoor zorgen dat er nooit nog een container zoek raakt.

De stad Antwerpen, het Havenbedrijf, Universiteit Antwerpen en onderzoeks- en aanmoedigingsinstelling imec tekenden vandaag 27 juni een ambitieuze samenwerkingsovereenkomst om van Antwerpen een “Capital of Things” te maken. Dat betekent dat Antwerpen een voortrekkersrol moet spelen in het uitbouwen van een “internet of things” waarin apps en sensoren datastromen opleveren. Met die data kunnen innovatieve instellingen en bedrijven oplossingen bedenken om het leven in de stad aangenamer, duurzamer en gezonder te maken. Betere inzichten in de verkeers- en goederenstromen zouden bijvoorbeeld de mobiliteitsproblemen in de stad kunnen verlichten.

De slimme haven

De Antwerpse haven speelt een grote rol in die plannen om van Antwerpen een smart city te maken. De haven moet op korte termijn uitgroeien tot een ‘slimme’, digitale haven. “We hebben op dit moment een gezonde ‘analoge’ haven”, licht Havenbedrijf-CEO Jacques Vandermeiren toe. “Maar de ambitie is een digitaal, geconnecteerd model. Op dit moment doen we dat al via het platform NxtPort, dat zichtbaar en voelbaar is in de hele havengemeenschap.”

Maar er staat heel wat meer te gebeuren. De Antwerpse start-up T-Mining werkt momenteel aan een ‘proof of concept’ op de PSA-terminal met een systeem dat de behandeling van containers veiliger en efficiënter moet maken. Het systeem identificeert en volgt de container op zijn reis, ook wanneer die onderweg in andere handen overgaat. Het systeem is gestoeld op Blockchaintechnologie.

Technologie van Bitcoin

CEO Nico Wauters licht het concept graag toe. “Vandaag is er heel wat administratief werk gemoeid met het behandelen van containers. Ze worden geïdentificeerd aan de hand van een PIN-code die telkens gekopieerd wordt, bijvoorbeeld wanneer de container door de expediteur in ontvangst wordt genomen. Toch verdwijnen er nog met de regelmaat van de klok containers. Logisch: doordat de code gekopieerd wordt, kan ze ook in de verkeerde handen vallen. De Blockchaintechnologie brengt daar verandering in. Wanneer je vandaag iets verzendt via het internet, verzend je eigenlijk een kopie. Bij Blockchain ‘vertrekt’ het pakketje data ook werkelijk uit jouw systeem wanneer je het doorstuurt. Het is een technologie die ook aan de basis ligt van elektronische munten zoals de Bitcoin. Via het Blockchainplatform kan aan de juiste vrachtwagenchauffeur het recht worden toegewezen om een bepaalde container op te halen zonder dat die kan worden onderschept. Momenteel draaien we proef, met onder andere MSC als partner. Bedoeling is om aan het einde van het jaar het systeem verder open te trekken.”

Geheel in de geest van de bijeenkomst wordt de samenwerking bekrachtigd met een digitale handtekening op de iPad. U kunt ervan op aan: straks regent het bits en bytes op de blauwe steen.